چین خوردگی زاگرس
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

در راستای این گسل نیز به صورت حرکات راستالغز در طول گسل و شیب لغز (راندگی) در پایانه گسل اتفاق افتاده است . دگر شکلی رسوبات جوان نئوژن و کوارتزی در دشت جنوب پلدختر را میتوان متاثر از گسلش راندگی در پایه گسل اصلی کبیر کوه دانست . تقسیم دگر شکلی در دیگر گسلهای پهنه ، از جمله گسل جبهه کوهستان در جنوب منطقه شرقی قابل ردیابی است.


 
انواع آب و هوا
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: قطبی ، معتدل

 

انواع آب وهوا:
با توجه به عواملى که بر آب وهوا موثرند ،سطح زمین را به 3 منطقه به شرح زیر تقسیم مى کنند:
١- منطقه حاره یا گرمسیرى ،که بین مدارهاى 5/23 درجه شمالى وجنوبى قرار دارد.
٢- مناطق معتدله (شمالى وجنوبى) که بین مدارهای5/23 درجه و5/66 درجه شمالى وجنوبى واقع اند.
٣- مناطق قطبى (شمالى وجنوبى) ،که در عرض هاى جغرافیایى بالاتر از 5/66 درجه تاقطب قرار دارند .

آب و هوا و نقشه ی جهان