انواع آب و هوا
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: قطبی ، معتدل

 

انواع آب وهوا:
با توجه به عواملى که بر آب وهوا موثرند ،سطح زمین را به 3 منطقه به شرح زیر تقسیم مى کنند:
١- منطقه حاره یا گرمسیرى ،که بین مدارهاى 5/23 درجه شمالى وجنوبى قرار دارد.
٢- مناطق معتدله (شمالى وجنوبى) که بین مدارهای5/23 درجه و5/66 درجه شمالى وجنوبى واقع اند.
٣- مناطق قطبى (شمالى وجنوبى) ،که در عرض هاى جغرافیایى بالاتر از 5/66 درجه تاقطب قرار دارند .

آب و هوا و نقشه ی جهان